Bijenička cesta 134, 10 000 Zagreb smijesak.za.sve@gmail.com +385 91 722 3883 Facebook Instagram

CENTAR ZA SMJEŠTAJ VOLONTERA S PRENOĆIŠTEM NAPOKON OTVORIO VRATA STUDENTIMA

Ovaj tjedan Centar za smještaj volontera s prenoćištem “Smiješak za Stančić“ napokon je otvorio svoja vrata studentima Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Sedam studentica tamo je boravilo i obavljalo radnu terapiju sa štićenicima Centra za rehabilitaciju Stančić. “Oduševljene smo prostorom i smještajem, sve je tako divno, a štićenici su na nas ostavili snažan dojam”, kazala je jedna od studentica pohvalivši inicijativu udruge Smiješak za sve koja je uredila prostor i uz upravu Centra Stančić omogućila da studenti specijaliziranih studija tamo odrađuju praksu. Tako je naš projekt “Danas sam tu! Za tebe!” opet zaživio i dobio jednu novu dimenziju. Jako smo zadovoljni i sretni jer se krug dobrote, entuzijazma i empatije širi na mlade ljude. To nam je i bio cilj!