Bijenička cesta 134, 10 000 Zagreb smijesak.za.sve@gmail.com +385 91 722 3883

“Smiješak za sve” na 3. Konferenciji i sajmu o korporativnom volontiranju

Predstavnici udruge Smiješak za sve koja uspješno kroz svoje projekte potiče i razvija korporativno volontiranje, sudjelovali su na 3. Konferenciji o volontiranju zaposlenika pod nazivom „Na valovima volonterstva“ u Kongresnom centru Forum. Smiješak za sve je zaista izvrstan primjer neprofitne udruge koja uključuje zaposlenike iz privatnog i javnog sektora te ih u svojim projektima „Poslovna analiza iz perspektive Crvenkapice”, “Danas sam tu! Za tebe!” i “Dekica za snove” uvodi u novu dimenziju života i daje širu perspektivu razvoja i brige za zajednicu i pojedince, posebice one koji trebaju ljubav, pažnju i integraciju u društvu. Na konferenciji su sudjelovali brojni predstavnici trvtki i korporacija koje u sklopu svog poslovanja sve češće uvode društveno-odgovorno ponašanje i potiču volontiranje svojih zaposlenika.