Bijenička cesta 134, 10 000 Zagreb smijesak.za.sve@gmail.com +385 91 722 3883 Facebook Instagram

FARBANJE OGRADE

Vrijedne Smiješkove volonterke Marijana, Nikolina i Martina uzele su 13. lipnja brusni papir u ruke, valjke i kistove i obojale ogradu na ulazu u Centar za smještaj volontera u Centru Stančić. Super trojka je uz pjesmu i smijeh sve pozlatila, pa sad ograda sjaji i blista. Bravo cure!